Sprawdź poziom satysfakcji z pracy

Przykładowy raport indywidualny

Sprawdź atmosferę pracy w swojej organizacji

Przykładowy raport grupowy
Zamów test Bez zakładania konta!

Dlaczego warto zrobić test?

Dzięki testowi poznasz poziom swojej satysfakcji z aktualnie wykonywanych czynności a także ewentualne źródła występowania złego samopoczucia, pracoholizmu lub wypalenia zawodowego – wszystkich tych czynników które zaburzają efektywną pracę.
1

Napięcie nerwowe to reakcja psychofizjologiczna, występująca kiedy wymagania zawodowe przekraczają poziom możliwości radzenia sobie z nimi – sprawdź jak wygląda to u Ciebie.

2

Badania naukowe wskazują, że osoba zadowolona z pracy jest efektywna, kreatywna i wnosi dużą wartość do zespołu. Mniejsza jest fluktuacja oraz niższy wskaźnik chorobowy.

3

Zadowolenie z pracy to przyjemny stan emocjonalny będący wynikiem wykonywania czynności które są zbieżne z Twoimi potrzebami, umiejętnościami, czytelnym zakresem obowiązków i atmosfery panującej w organizacji.

Raport grupowy i jego korzyści

Raport grupowy to anonimowe zestawienie wyników badań grupy osób objętej projektem w obszarach, w których niepokojące sygnały wpływają na poprawne funkcjonowanie organizacji.

Pracodawca nie ma dostępu do indywidualnych wyników testów wykonanych przez swoich pracowników. Raporty indywidualne trafiają tylko i wyłącznie do pracowników.

1

Celem raportu grupowego jest wskazanie organizacji kierunku zmian, które mogą jednocześnie usuwać źródła problemów i redukować ich konsekwencje, jak i polepszać własne funkcjonowanie m.in. poprzez zmniejszenie absencji, zwiększenie zaangażowania, wydajności i lojalności pracowników. Raport pokazuje także obszary które funkcjonują w organizacji poprawnie

2

Możliwość uzyskania benchmarku - obok wyników analizowanej grupy, w celach porównawczych prezentowane są także analogiczne wyniki uzyskane w innych organizacjach za pomocą tej samej metody badawczej (jako wyszarzone liczby, o ile nie zaznaczono inaczej).

3

Napięcie nerwowe może mieć destrukcyjny wpływ na efektywność funkcjonowania organizacji – wyższa absencja chorobowa, obniżenie produktywności pracowników, nadmierna fluktuacja to realne, dodatkowe koszty dla pracodawcy.

Doradztwo i szkolenie

Raport i co dalej? Jeżeli otrzymany raport indywidualny w jakikolwiek sposób zaniepokoił Cię to możesz skorzystać z dodatkowego wsparcia w formie:

  • Konsultacja psychologiczna on-line
  • Warsztaty motywacyjne
  • Szkolenia z zakresu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, pracoholizmu, dostosowane do indywidulanych potrzeb organizacji
  • Szkolenia dla liderów z obszaru rozpoznawania symptomów stresu i obniżania poziomu stresu w swoim zespole
  • Warsztaty i wykłady ze zdrowego stylu życia – work-life balans
  • Diagnoza dostosowania stanowiska do naturalnego stylu funkcjonowania jednostki z użyciem narzędzia DISC

O nas

Zarządzanie personelem jest wyzwaniem, dlatego stworzyliśmy pakiet innowacyjnych narzędzi, które pozwolą na efektywne sprawdzenie ryzyka psychospołecznego, związanego z pracą zawodową.

Satysfakcjazpracy.pl to prosta i intuicyjna aplikacja dostosowana do Twoich potrzeb oraz potrzeb Twojej firmy. Została stworzona przy współudziale ekspertów zajmujących się medycyną i psychologią pracy.
Aplikacja Satysfakcjazpracy.pl to efekt kompleksowego myślenia o problematyce HR - powstała dzięki naszemu doświadczeniu i zaawansowanej wiedzy z zakresu psychometrii, socjologii, medycyny pracy.
Dzięki zastosowaniu najnowszych możliwości technicznych narzędzie to dostępne jest on-line, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Autorzy projektu

Dr hab. n. med. Marlena Broncel
Urszula Jenerał-Feier
Michał Kulczycki
Bartosz Makles

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Towarzystwa Terapii Monitorowanej, redaktor naczelna kwartalnika Problemy Terapii Monitorowanej. Jest współautorką 60 prac oryginalnych, 65 doniesień zjazdowych, głównym badaczem w 3 badaniach wieloośrodkowych. Wraz ze swoim zespołem była odpowiedzialna za przygotowanie wkładu merytorycznego z zakresu medycyny.

Psycholog, asesor w projektach Assesment i Development Center. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych i doradczych dla wyższej kadry kierowniczej i specjalistycznej. Była kierownikiem zespołów w największych projektach doradczych w Polsce, gdzie odpowiadała za procesy rekrutacji, badanie poziomu wypalenia zawodowego, diagnozę kultury organizacji. W ostatnich latach kierowała zespołem kilkudziesięciu doradców zawodowych przy największym projekcie outplacementowym w Europie Środkowej – restrukturyzacji Stoczni Gdynia i Stoczni Szczecin. Wiceprezes wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ekspert z dziedziny psychometrii i statystyki. Współtwórca baterii testów psychologicznych, brał udział w projektach doradczych których celem było stworzenie testów psychologicznych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki oraz Ochotniczych Hufców Pracy.

absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizacja finanse międzynarodowe. Pracował jako ekspert dla największej polskiej firmy doradczej DGA SA, gdzie był odpowiedzialny za projekty szkoleniowo-doradcze, outplacementowe dla największych polskich przedsiębiorstw. Od 2005 zajmuje się problematyką wykorzystywania narzędzi psychometrycznych w procesach rekrutacji, rozwoju i szkoleń pracowników. W roku 2007 uzyskał międzynarodowy certyfikat Train the Trainers organizacji Inscape Publishing (Wiley & Sons). Jest odpowiedzialny za rozwój projektów DiSC Polska, HR24.com.pl, Zbadajkompetencje.pl i Satysfakcjazpracy.pl.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami