WYPALENI ZAWODOWO. Polacy są coraz częściej sfrustrowani zadaniami zawodowymi.

Poniżej tekst który w 2013r. przygotowaliśmy dla serwisu prasowego PAP. Już wtedy wiedzieliśmy że wypalenie zawodowe i depresja są chorobami cywilizacyjnymi. Dzisiaj obserwujemy nagłe zainteresowanie tą problematyką polskiego środowiska HR i pytamy się dlaczego tak późno ? Co robiliście przez te wszystkie lata ? Ale lepiej późno niż nigdy. Ponad połowa z nas nie tylko […]

Czy w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Europy Zachodniej międzynarodowe korporacje walczą z syndromem wypalenia zawodowego wśród swoich pracowników? Jeżeli tak, w jaki sposób monitorują to zjawisko i w jaki sposób zapobiegają jego występowaniu?

Problem wypalenia zawodowego jest problemem ogólnoświatowym, w dobie globalizacji gospodarki, powielania struktur organizacyjnych nie można być zdziwionym że dyskutuje się o tym zagadnieniu również nad Wisłą. Różnica między polskimi realiami a krajami z dłuższą tradycją gospodarki rynkowej polega na tym że jesteśmy społeczeństwem na dorobku i słysząc powtarzane przez ekonomistów jak mantrę hasło „Gospodarkę niemiecką […]

Audyt zdrowia pracowników i organizacji.

Cel przeprowadzania audytu: poznanie aktualnego stanu świadomości pracowników i pracodawców w zakresie czynników wpływających na efektywność pracy. poprawa świadomości kondycji psychofizycznej osób czynnych zawodowo. uzyskanie przez pracodawców pogłębionej opinii i oceny jak są postrzegani przez swoich pracowników i współpracowników pod kątem atrakcyjności pracy Po przeprowadzeniu audytu będziemy wiedzieli: czy treść pracy jest atrakcyjna dla pracowników. […]

Wpływ stresu na pracownika

Atmosfera w pracy czy stres z nią związany ma ogromny wpływ na jakość życia zatrudnionej osoby, ale przekłada się również na efektywność, z jaką wykonuje ona swoje obowiązki. Jakie mogą być konsekwencje długotrwałego stresu i w jaki sposób może on wpłynąć na pracownika? Stres jest nieodłączną częścią życia zawodowego. Większe projekty, ważne zadania czy niespodziewane […]

5 kluczowych czynników źródłem satysfakcji z pracy

Na skutek zmian wynikających z postępu cywilizacyjnego, a także przyspieszającego trybu życia, coraz powszechniejszym staje się zjawisko wypalenia zawodowego, napięcia nerwowego, stresu zawodowego. Przyczyną są pewne czynniki, począwszy od pracy w nieergonomicznych warunkach, a kończąc na rozbieżnościach pomiędzy wymaganiami stawianymi pracownikowi przez pracodawcę, a jego faktycznymi możliwościami. Zjawisko to jest wysoce szkodliwe nie tylko ze […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top