zarządzanie przedsiębiorstwem

Audyt zdrowia pracowników i organizacji.

Cel przeprowadzania audytu:

 • poznanie aktualnego stanu świadomości pracowników i pracodawców w zakresie czynników wpływających na efektywność pracy.
 • poprawa świadomości kondycji psychofizycznej osób czynnych zawodowo.
 • uzyskanie przez pracodawców pogłębionej opinii i oceny jak są postrzegani przez swoich pracowników i współpracowników pod kątem atrakcyjności pracy

Po przeprowadzeniu audytu będziemy wiedzieli:

 • czy treść pracy jest atrakcyjna dla pracowników.
 • czy obciążenie pracą jest równomierne.
 • jakie panują stosunki międzyludzkie.
 • czy rola pracownika jaką on sprawuje odpowiada jego kompetencjom.
 • czy na efektywność pracownika ma wpływ relacja dom-praca.
 • jak pracownik ocenia środowisko w którym pracuje oraz sprzęt i wyposażenie.

Oferta podstawowa:

 • przygotowanie założeń organizacyjnych projektu
 • udostępnienie indywidualnych kodów aktywacyjnych do testu
 • zebranie wyników i przygotowanie raportu zbiorczego
 • przekazanie raportu zbiorczego do osób nadzorujących projekt ze strony klienta

Oferta rozszerzona:

 • przygotowanie założeń organizacyjnych projektu
 • udostępnienie indywidualnych kodów aktywacyjnych do testu
 • zebranie wyników i przygotowanie raportu zbiorczego
 • prezentacja wyników oraz wniosków przed kierownictwem organizacji
 • przygotowanie rekomendacji wdrożenia działań korygujących

Zbadaj zadowolenie pracowników

„Satysfakcja z Pracy” to nowoczesne narzędzie on-line przeznaczone zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Pozwala zidentyfikować źródła zadowolenia zawodowego, poprawnej atmosfery w miejscu pracy ale także przyczyny występowania wypalenia zawodowego, stresu osoby badanej. Zestaw testów został przygotowany przez specjalistów i ekspertów z dziedzin takich jak psychologia, medycyna pracy, farmakologia i statystyka.
Dodatkowe informacje, wycena i oferta audytu:
e-mail:bartosz@hrsystems.com.pl
Telefon:506 038 864
https://satysfakcjazpracy.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top