Choroby cywilizacyjne – stan aktualny

Na skutek zmian wynikających z postępu cywilizacyjnego, a także przyspieszającego trybu życia, coraz powszechniejszym staje się nasilenie chorób cywilizacyjnych – czyli schorzenia związane z ujemnymi skutkami życia w warunkach wysoko rozwiniętej cywilizacji (sytuacjach stresowych, napięciu nerwowym, małej ruchliwości mięśniowej, oddziaływaniu skażeń środowiska i hałasu, nieracjonalnym odżywianiu).

Zjawisko to jest wysoce szkodliwe nie tylko ze względu na zdrowie i dobre samopoczucie zatrudnionego, ale również z punktu widzenia ekonomii firmy. Osoby narażone na ryzyko chorób cywilizacyjnych pracują mniej efektywnie, skutecznie czy kreatywnie. Dzisiejsi Europejczycy narażeni są lub chorują przede wszystkim na nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzycę, choroby wieńcowe, nowotwory a także na schorzenia alergiczne i zaburzenia psychosomatyczne.
Według danych epidemiologicznych (World Allergy Organization, Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, National Institute for Health & Care Excellence, Polish Health Journal) dzisiejsi Europejczycy narażeni są lub chorują przede wszystkim na:

1. nadciśnienie tętnicze występuje u ok. 30% dorosłych kobiet i 16% dorosłych mężczyzn
2. otyłość występuje u ok. 50% populacji
3. cukrzyca występuje u ok. 10% populacji
4. choroba wieńcowa występuje u ok. 18% kobiet i 26% mężczyzn po 75 roku życia
5. nowotwory występuje u ok. 22% kobiet i 25% mężczyzn
6. schorzenia alergiczne występują u ok. 30% populacji
7. zaburzenia psychiczne zagrożenie dla ok. 30% dorosłej populacji.

Częściej zdarzają im się niezamierzone błędy, odczuwają skutki wypalenia zawodowego, a w skrajnych przypadkach odchodzą z pracy. Ma to destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie całej organizacji powodując obniżenie produktywności i nadmierną fluktuację pracowników, a co za tym idzie – dodatkowe koszty.
Odpowiedzią na powyższe problemy jest zyskująca coraz większą popularność filozofia work-life-balance, mówiąca o zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym, umożliwiając jednocześnie dążenie jednostki do samorealizacji oraz osiągania jak najwyższych celów w obu tych sferach.
W krajach zachodnich, już w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zidentyfikowano problemy związane z nasilającymi się chorobami cywilizacyjnymi. W Polsce (szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw) zjawisko to jest jeszcze bardzo często niedostrzegane lub marginalizowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top