zadowolenie z pracy

Wpływ stresu na pracownika

Atmosfera w pracy czy stres z nią związany ma ogromny wpływ na jakość życia zatrudnionej osoby, ale przekłada się również na efektywność, z jaką wykonuje ona swoje obowiązki. Jakie mogą być konsekwencje długotrwałego stresu i w jaki sposób może on wpłynąć na pracownika?
Stres jest nieodłączną częścią życia zawodowego. Większe projekty, ważne zadania czy niespodziewane sytuacje sprawiają, że pracownik się denerwuje, ale jest to nieuniknione. Problem zaczyna się w momencie, w którym stres w pracy staje się codziennością, co obniża samopoczucie pracownika oraz wpływa na stopień jego zadowolenia w pracy.
Stres zawodowy – czym jest i jakie są czynniki, które go wywołują?
Stres zawodowy pojawia się w momencie, gdy presja, jaka wywiera przełożony jest większa, niż posiadana przez pracownika wiedza i umiejętności. Inne czynniki, które go wywołują, to:

  • monotonny charakter pracy, brak zróżnicowania zadań,
  • zbyt wiele bądź zbyt mało obowiązków, nieustanna praca pod presją czasu,
  • nieelastyczne godziny pracy,
  • brak awansu zawodowego, brak poczucia stabilności zatrudnienia, zbyt niskie lub zbyt wysokie kwalifikacje w stosunku do wykonywanych obowiązków,
  • niejasno określona rola w firmie,
  • brak jasnej struktury w firmie, problemy w komunikacji,
  • brak równowagi między życiem prywatnym a pracą.

Zwiększenie poziomu zadowolenia z pracy pracownika

Pojawianie się stresu czy wypalenia zawodowego może sprawić, że pracownik straci zapał do wykonywanych obowiązków, będzie mniej efektywny i zaangażowany w sprawy firmy. Może się to również odbić na jego stanie zdrowia w postaci zmęczenia czy problemów z koncentracją.

Aby zmniejszyć odczuwanie stresu w pracy, warto pamiętać o balansie między życiem prywatnym a zawodowym – czas z bliskimi i hobby pomogą w poprawie samopoczucia. Ważna jest także atmosfera w firmie, zatem dbanie o dobre relacje ze współpracownikami pozytywnie wpływa na samopoczucie. Dodatkowo, efektywne planowanie pracy każdego dnia zapewni poczucie skutecznie wykonywanych obowiązków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top